Javascript is disabled

Javascript is op uw browser gedisabled. De website zal mogelijk niet goed werken als u javascript niet enabled.
Instructies voor enablen van javascript in uw browser

UITKERINGSTEST / UITKERINGSTOETS (samenvatting)

Klik hier voor de uitgebreide versie van dit artikel.
Klik hier voor meer informatie over het hulpmiddel (Cashflow Prognose Model) om de uitkeringstoets uit te voeren.

Dividend/terugbetaling aandelenkapitaal

Sinds 1 oktober 2012 zijn nieuwe wettelijke regels van toepassing met betrekking tot het uitkeren van dividend, kapitaalvermindering en aandeleninkoop. De statutaire directie moet hiervoor nu steeds opnieuw formeel goedkeuring geven, ook al zijn zij tevens (enig) aandeelhouder.

Uitkeringstoets en persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid

De directie moet haar goedkeuring baseren op een zogenaamde “uitkeringstoets”, ook genoemd uitkeringstest. Indien zij dit achterwege laat en de BV gaat op afzienbare termijn failliet, zullen de directieleden in eerste instantie door de curator hoofdelijk en in privé aansprakelijk worden gesteld. Dit kan alleen worden voorkomen door een uitkeringstoets te hebben uitgevoerd en vastgelegd die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Uitkeringstoets en cashflow prognosemodel

Kern van de uitkeringstoets is de prognose van de liquiditeitsontwikkeling van de 12 maanden na het directiebesluit. Hieruit moet blijken dat de BV op basis van redelijke uitgangspunten en veronderstellingen gedurende het komende jaar aan haar lopende financiële verplichtingen zal kunnen voldoen.

Cashflow prognosemodel (liquiditeitsplanning)

Van der Heijde Automatisering BV heeft in samenwerking met René van Stoltz RA een cashflow prognosemodel ontwikkeld. Dit model wordt inmiddels door diverse ondernemingen gebruikt voor het beheersen van hun liquiditeit en werkkapitaal. Dit programma leent zich echter ook uitstekend als instrument voor de uitvoering van de uitkeringstoets. Sterker nog: omdat het Cashflow prognosemodel primair voor operationeel liquiditeits- en werkkapitaalmanagement is ontwikkeld en wordt toegepast, versterkt het gebruik van dit model de objectiviteit van de analyse die met de uitkeringstoets door de wetgever is bedoeld. De meest ideale situatie is natuurlijk om dit Cashflow programma voor beide doeleinden te gebruiken. Zij versterken dan elkaars functioneren en relativeren het kostenaspect.

Cashflow Prognose Model

Een uitgebreidere versie van dit artikel vindt u hier.

Meer informatie over het Cashflow Prognose Model vindt u hier .