Javascript is disabled

Javascript is op uw browser gedisabled. De website zal mogelijk niet goed werken als u javascript niet enabled.
Instructies voor enablen van javascript in uw browser

Programmering binnen Excel

Excel is een mooi programma, maar soms heeft u net een extra functie nodig of wilt u bv. een knop die bepaalde dingen automatische doet, of heeft u hele complexe formules die niet meer lekker leesbaar zijn. Deze kunt u maken of vervangen door een klein stukje programmacode in Excel.

Beter beheer van Excel modellen (bv. rekenmodellen)

Elke bedrijf heeft vaak belangrijke gegevens in Excel bestanden staan. Reden is vaak de noodzaak tot flexibiliteit bij invoer en berekeningen die door Excel geboden wordt. Vaak zijn er dan ook nog meerdere versies van deze modellen (bv. voor verschillende projecten).

Nadelen zijn echter o.a.:

  • de beheerbaarheid.
    Hierbij kun je denken aan bv.:
    • Bij meerdere bestanden van hetzelfde model wijken deze modellen al snel van elkaar af (bv. formules). Wie garandeert dat deze modellen allemaal dezelfde formules/structuur hebben en dat de resultaten van de berekeningen onderling wel vergelijkbaar zijn.
    • Hoe ga je wijzigingen doorvoeren als er bv. een fout in een formule zit als je veel exemplaren van het model in omloop hebt)
  • Daarnaast is ook vaak de aggregatie van gegevens uit meerdere modellen lastig.
  • Ook kunnen gegevens bv. gewenst zijn in een centraal rapportage systeem. Automatisch doorsluizen van deze gegevens voorkomt overtypen en fouten.

Van der Heijde automatisering heeft hier veel ervaring mee en kan deze en andere nadelen voor u oplossen. Wij kunnen zorgen dat uw modellen automatisch geupdate worden zodat deze allemaal dezelfde structuur en formules hanteren. Daarnaast is het mogelijk om deze gegevens bv. op te slaan in een database en van daar uit door te sluizen naar uw informatie systeem.