Javascript is disabled

Javascript is op uw browser gedisabled. De website zal mogelijk niet goed werken als u javascript niet enabled.
Instructies voor enablen van javascript in uw browser

Facturatie applicatie

Inleiding

Met behulp van de facturatie applicatie HIS-OB kunt u snel facturen maken voor:

 • Periodieke producten (bv. elke maand hetzelfde product factureren)
 • Incidentele producten
 • Vrije producten (producten die niet in de standaard producttabel zijn gedefinieerd)
De flexibiliteit van de facturatie applicatie maakt het mogelijk om de applicatie op verschillende manieren te koppelen aan bv. financiële systemen of primaire informatie systemen.

Voordelen van de facturatie applicatie

 1. Snel een individuele of een hele reeks facturen maken en printen.
 2. Eenmalige invoer van facturen die periodieke terugkomen.
 3. Voorkomt dubbele invoer door flexibele koppelingsmogelijkheden met bestaande systemen (bv. inlezen debiteuren gegevens, doorboeken van facturen naar financiële systemen).
 4. Flexibele koppeling van financiële elementenstructuur aan bv. producten.
 5. Mogelijkheid tot invoer van productregels bij de bron door autorisatie op productgroep niveau voorkomt dubbel werk.
 6. Export mogelijkheden naar bv. pdf of Microsoft Excel.
 7. Veel validaties ter bewaking van de business rules van het facturatie proces.
 8. Modulaire opbouw, waardoor de applicatie gemakkelijk uitgebreid en multifunctioneel ingezet kan worden.
 9. Prijswijzigingen kunnen per direct en voor een datum in de toekomst ingevoerd worden.
 10. Geen hoge investeringskosten. Maandelijks bedrag voor licentie inclusief gebruikerssupport.

Koppelingen met bestaande systemen

U wilt de facturen die in de facturatie applicatie gemaakt worden natuurlijk inlezen in uw financiële systeem. De elementenstructuur (bv. grootboekrekeningen, kostenplaatsen e.d.) kan daarom per installatie van de facturatie applicatie bepaald worden. Of u nu grootboekrekeningen of kostenplaatsen (of een ander element) aan een product wil koppelen (of misschien meerdere elementtypen), alles is mogelijk. Ook op andere niveaus zijn koppelingen mogelijk. Op dit moment wordt een koppeling op product en locatieniveau ondersteund, andere wensen kunnen in overleg geïmplementeerd worden.

Beperkte invoer module

Door middel van de beperkte invoermodule kan de invoer van orderregels beperkt worden tot producten van een bepaalde productgroep, hierdoor kan invoer bij de bron plaatsvinden. Denk bv. aan een kapsalon in een verzorgingstehuis die alleen kappersproducten mag invoeren.

Facturatie in delen of in één keer mogelijk

Producten kunnen toegewezen worden aan een factuurgroep. Bij de facturatie kan opgegeven worden voor welke factuurgroepen er gefactureerd moet worden en t/m welke datum. Eventueel kunt u per factuurgroep een afwijkende t/m datum opgeven. Op deze manier kunnen producten die vooruit gefactureerd moeten worden en producten die achteraf gefactureerd worden toch in één factuurrun en dus op één factuur komen. Per factuurgroep kan ook nog eens aangegeven worden of creditnota’s voor die factuurgroep aangemaakt moeten worden (voor zover creditering al eerder is aangegeven). Ook is mogelijk om alleen een factuur te maken voor een specifieke debiteur. De facturatie is te controleren voordat deze definitief gemaakt wordt. Verschillende acties op meerdere facturen tegelijk (bv. hele factuurrun in 1x definitief maken of printen), maar ook voor individuele facturen mogelijk.

Credit mogelijkheden

Voor elke factuurregel van een definitieve factuur kan men aangeven of deze gecrediteerd moet worden (en zo ja voor welke aantallen). Bij de factuurrun, worden deze creditnota’s dan automatisch aangemaakt. Indien gewenst kunnen creditnota’s standaard op een aparte factuur komen, of verrekend worden met andere producten.

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen kunnen op meerdere manier worden doorgevoerd.

 • Direct prijs wijzigen voor nieuwe orderregels
 • Direct prijs wijzigen voor alle bestaande orders
 • Prijs wijzigen per ingangsdatum die evt. klant afhankelijk kan zijn (bv. pas na 1e jaar van een contract)

Rapportages

Er zijn verschillende rapportages, bv.

 • Overzicht van alle producten in de producten tabel
 • Overzicht van orderregels voor de verschillende debiteuren inclusief de factuurstatus.

Export mogelijkheden

Alle rapportages kunnen standaard naar Excel of een pdf bestand geëxporteerd worden.

Productaantallen in meerdere decimalen mogelijk

Productaantallen kunnen tot twee posities achter de komma worden ingevuld.

Modulaire opbouw

De HIS-OB facturatie applicatie is modulair opgebouwd, door modules toe te voegen, kan de applicatie eenvoudig aangepast of uitgebreid worden.


Brochure facturatie applicatie Brochure facturatie applicatie.