Javascript is disabled

Javascript is op uw browser gedisabled. De website zal mogelijk niet goed werken als u javascript niet enabled.
Instructies voor enablen van javascript in uw browser

Cashflow prognose model aplicatie

Het Cashflow prognose model is ontwikkeld in samenwerking met René van Stoltz RA (HWHPartners).

Deze applicatie is primair bedoeld voor de cashflow prognose van een totaal bedrijf. Voor cashflow prognose van bv. projecten zie onze Cashflow applicatie.

Liquiditeit

“Liquiditeit is als bloed dat door de aderen stroomt. Zonder dat geen leven!”

Voor elke organisatie waar geld in om gaat is liquiditeitsbeheer een existentiële voorwaarde. Daarbij gaat het er vooral om dat er vooruit kan worden gekeken, dus een liquiditeitsprognose. Als een liquiditeitstekort wordt geconstateerd als het er al is, ben je veelal te laat om er beheersmatig mee om te kunnen gaan. De organisatie en daarom ook de directie worden dan al snel een speelbal van externe krachten, zoals o.a. crediteuren, bank en belastingdienst.

Daarom schiet een financieel plan of financiële begroting ernstig tekort indien een liquiditeitsbegroting of liquiditeitsplanning ontbreekt.

Veel organisaties en bedrijven ondervinden in toenemende mate de gevolgen van de huidige economische situatie. Cashflow problemen, veelal in combinatie met kredietproblemen, komen in toenemende mate voor. Het gebruik van bankkrediet legt extra druk op de situatie en op de directie. Inschakeling van de speciale afdelingen Bijzonder Beheer door de bank is aan de orde van de dag. Vooral dan komt de noodzaak van de beschikbaarheid over liquiditeitsoverzichten sterk naar boven en kan zonder de beschikking daarover nauwelijks nog sprake zijn van continuïteit. Het aangeven van de kredietbehoefte is zonder een liquiditeitsprognose immers praktisch onmogelijk.

Overigens ook zonder liquiditeitsproblemen is het kunnen beschikken over liquiditeitsprognoses onderdeel van verantwoord financieel beheer. Het beheersen van de liquiditeit maakt immers onlosmakelijk deel uit van verantwoord financieel bestuur.

In geval van uitkering van dividend komt eveneens aan de orde dat de liquiditeitsontwikkeling geprognosticeerd moet worden. Vanaf 1 oktober 2012 moet het bestuur van een BV namelijk goedkeuring geven aan een besluit tot dividenduitkering en daarbij moet één jaar vooruit worden gekeken. In het kader van de ‘uitkeringstest’ bij het bepalen van de ‘uitkeringsruimte’ voor dividend is een liquiditeitsprognose onmisbaar. Indien het bestuur hier onzorgvuldig mee om gaat is zij persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen daarvan.

Toepassingen

Met dit Cashflow Prognosemodel kunnen de kasstromen en daarmee samenhangende financiële gegevens voor een aaneengesloten periode van 12 maanden (RP: Rapportage Periode) worden uitgerekend. Bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenstanden, de ontwikkeling van het werkkapitaal, de ontwikkeling van de kredietbehoefte (banksaldo), enz. De som van de gegevens van deze 12 maanden worden onder andere samengevoegd tot een indicatief Exploitatie overzicht.

Na verloop van elke maand kan de berekening op eenvoudige wijze worden geactualiseerd voor een volgende periode van twaalf maanden (rolling forecast) door toevoeging van een nieuwe maand.

Rapportage

De overzichten zijn rechtstreeks toegankelijk in de applicatie zelf en kunnen als zodanig worden geprint. Tevens kunnen de overzichten worden geëxporteerd naar Excel of PDF. Zowel binnen de applicatie als binnen Excel kunnen de diverse niveaus (specificatie van de samenstelling van de posten en de verdeling over de maanden) worden 'uitgeklapt' en geprint. De voorbeelden die in de afbeeldingen zijn opgenomen kunnen in een aantal gevallen nog verder uitgeklapt worden. De Excel bestanden kunnen verder worden bewerkt en worden geëxporteerd.

Opzet

De benodigde gegevens worden vastgelegd via de 'Invoergegevens'. Dit is een Excel sheet. Deze sheet wordt ingelezen in de Cashflow applicatie, waarvoor een licentie is vereist. De Invoergegevens kunnen eenvoudig worden aangepast voor nieuwe berekeningen en als basis dienen voor de invoer van een volgende periode.

Rapportageoverzicht

Rapportage voorbeelden »

Dividend/terugbetaling aandelenkapitaal

Deze applicatie is ook zeer goed geschikt voor het uitvoeren van de zogenaamde uitkeringstoets/uitkeringstest ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheid bij uitkering van dividend en/of terugbetaling van aandelenkapitaal.

Lees meer »

Brochure cashflow prognose model Brochure cashflow prognose model.